Knjigovodstveni program
za Windows okruženje

Minimalno Windows XP.

 


 

NOVOGODIŠNJA AKCIJA 

NA OGRANIČEN BROJ PAKETA NUDIMO POPUST OD 40-50%!!

 

 

 

IM-Pos – sveobuhvatan i jednostavan računovodstveni program za male i srednje tvrtke, obrtnike i neprofitne organizacije.

IM-Pos vam omogućuje praćenje svih važnih financijskih podataka i procesa u vašem poslovanju s lakoćom.

IM-Pos je jednostavan za korištenje, a sve funkcije programa su lako dostupne i intuitivno organizirane.

Program je dizajniran kako bi bio jednostavan za korištenje čak i za one koji nisu stručnjaci u području računovodstva.

 

Knjigovodstveni program za Windows okruženje

Minimalno Windows XP.

 


NOVOGODIŠNJA AKCIJA 

NA OGRANIČEN BROJ PAKETA NUDIMO POPUST OD 40-50%!!

 

IM-Pos – sveobuhvatan i jednostavan računovodstveni program za male i srednje tvrtke, obrtnike i neprofitne organizacije.

IM-Pos vam omogućuje praćenje svih važnih financijskih podataka i procesa u vašem poslovanju s lakoćom.

IM-Pos je jednostavan za korištenje, a sve funkcije programa su lako dostupne i intuitivno organizirane.

Program je dizajniran kako bi bio jednostavan za korištenje čak i za one koji nisu stručnjaci u području računovodstva.

Obrtnici – slobodna zanimanja

 • Knjiga prometa – KPR
 • Knjiga primitaka i izdataka – KPI
 • Popis dugotrajne imovine – DI
 • Evidencija tražbina obveza – TO
 • Promet i zaključno stanje
 • Obračuni: Turističke članarine, komorskog doprinosa, spomeničke rente

Trgovina na malo

 • Kalkulacije
 • Spisak nabave i prodaje – KP
 • Popis robe – inventura
 • Fakturiranje – otpremnice, izdatnice, računi
 • Količinska – skladišna evidencija
 • Donos iz veleprodaje

Trgovina na veliko

 • Primke – domaće, uvozne
 • Izlazne kalkulacije
 • Fakturiranje (predračuni, izdatnice, računi)
 • Skladišno knjigovodstvo
 • Popis robe, popisne razlike
 • Zapisnici o otpisu i promjeni cijene
 • Evidencija uvjeta nabave/prodaje/cijena
 • Evidencija naplate

Porez na dodanu vrijednost

 • Knjige ulaznih računa – URA
 • Knjige izlaznih računa – IRA
 • Mjesečni obračun pdv – PDV
 • Obrazac PDV-S
 • Obrazac ZP
 • Obrazac PPO
 • Obrazac OPZ_STAT_1
 • Knjige PDV_MU i PDV_MI
 • Ostale obvezne evidencije

Glavna knjiga i saldakonti

 • Glavna knjiga – finacijsko knjigovodstvo
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Trajna imovina – amortizacija
 • Bilanciranje
 • Zaključni račun
 • Statistički izvještaji TSI-POD, GFI-POD
 • Obračuni doprinosa i članarina po završnom računu
 • Automatski prijenos salda za slijedeću poslovnu godinu
 • Paralelno devizno knjigovodstvo za ino kupce i ino dobavljače
 • Automatsko knjiženje izvoda računa u XML Sepa formatu
 • Svi tromjesečni i godišnji izvještaji direktno u Fininim Excel obrascima

Plaće i kadrovi

 • Obračun plaća sa svim obrascima
 • Obračun honorara – drugog dohotka
 • Evidencija plaća – porezne kartice
 • Obrasci JOPPD, IP (porezna kartica)
 • Evidencija kredita ustega, premija osiguranja
 • Isplata plaća na tekuće račune
 • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu
 • Obrazac Rad1-G
 • Ugovori o radu, odluke, rješenja

Proizvodnja

 • Proizvodnja po noramtivima: sastavnice rastavnice
 • Primke gotovih prizvoda – razduženje materijala po normativima
 • Primke i izdatnice materijala
 • Količinska, skladišna evidencija
 • Fakturiranje – izdatnice, predračuni, računi
 • Međuskladišnice, popis proizvoda, zapisnici o otpisu i promjeni cijena
 • Evidencija naplate i plaćanja
 • Knjiga KEUB (za pekare)

Knjigovodstvo neprofitnih organizacija

 • Glavna knjiga
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Trajna imovina – amortizacija
 • Automatski prijenos salda za slijedeću godinu
 • Svi izvještaji direktno u Fininim Excel obrascima

Ostalo

 • Nalozi Hub3A, konsignacije
 • Obračun kamata
 • Putni nalozi, kilometraža za loco vožnju
 • Blagajničko poslovanje
 • Fakturiranje knjigovodstvenih usluga
 • Knjiga poslovnih udjela
 • Obračun trošarina
 • Izrada naloga za plaćanje obveza (hub1-1)
 • Leksikon firmi, roba, uslaga, osoba za kontakt

IM-POS i ePorezna

 • Direktno popunjavanje svih obrazaca za ePoreznu iz programa (XML)

Više informacija