knjigovodstveni programi


Nova generacija knjigovodstvenih programa u potpunom Windows okruženju
u prodaji!


(minimalno Windows XP)

Besplatna demo verzija.

50% popusta na cijene povodom 20 godina firme !

knjigovodstveni servis

A) OBRTNICI/SLOBODNA ZANIMANJA

- Knjiga prometa - KPR
- Knjiga primitaka i izdataka - KPI
- Popis dugotrajne imovine - DI
- Evidencija tražbina obveza - TO
- Promet i zaključno stanje
- Obračuni: Turistističke članarine,
komorskog doprinosa, spomeničke rente

>> više informacija

   

B) TRGOVINA NA MALO

- Kalkulacije
- Spisak nabave i prodaje - KP
- Popis robe - inventura
- Fakturiranje - otpremnice,izdatnice,računi
- Količinska - skladišna evidencija
- Donos iz veleprodaje

>> više informacija

C) TRGOVINA NA VELIKO

- Primke - domaće, uvozne
- Izlazne kalkulacije
- Fakturiranje (predračuni,izdatnice,računi)
- Skladišno knjigovodstvo
- Popis robe, popisne razlike
- Zapisnici o otpisu i promjeni cijena
- Evidencija uvjeta nabave/prodaje/cijena
- Evidencija naplate
- Popis robe, popisne razlike

>> više informacija

   

D) POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

- Knjige ulaznih računa - URA
- Knjige izlaznih računa - IRA
- Mjesečni obračun pdv - PDV
- Obrazac PDV-S
- Obrazac ZP
- Obrazac PPO
- Obrazac OPZ_STAT_1
- Knjige PDV_MU i PDV_MI
- Ostale obvezne evidencije

>> više informacija

   

E) GLAVNA KNJIGA I SALDAKONTI
 

- Glavna knjiga - finacijsko knjigovodstvo
- Saldakonti kupaca i dobavljača
- Trajna imovina - amortizacija
- Bilanciranje
- Zaključni račun
- Statistički izvještaji TSI-POD, GFI-POD
- Obračuni doprinosa i članarina po završnom računu
- Automatski prijenos salda za slijedeću poslovnu godinu
- Paralelno devizno knjigovodstvo za ino kupce i ino dobavljače
- Automatsko knjiženje izvoda računa u XML Sepa formatu
- Svi tromjesečni i godišnji izvještaji direktno u Fininim Excel obrascima

>> više informacija

   

F) PLAĆE I KADROVI

- Obračun plaća sa svim obrascima
- Obračun honorara - drugog dohotka
- Evidencija plaća - porezne kartice
- Obrasci JOPPD, IP (porezna kartica)
- Evidencija kredita ustega, premija osiguranja
- Isplata plaća na tekuće račune
- Automatsko knjiženje u glavnu knjigu
- Obrazac Rad1-G
- Ugovori o radu, odluke, rješenja

>> više informacija

   

G) PROIZVODNJA

- Proizvodnja po noramtivima: sastavnice rastavnice
- Primke gotovih prizvoda - razduženje materijala po normativima
- Primke i izdatnice materijala
- Količinska, skladišna evidencija
- Fakturiranje - izdatnice, predračuni, računi
- Međuskladišnice, popis proizvoda, zapisnici o otpisu i promjeni cijena
- Evidencija naplate i plaćanja
- Knjiga KEUB (za pekare)

>> više informacija

   

H) KNJIGOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

- Glavna knjiga
- Saldakonti kupaca i dobavljača
- Trajna imovina - amortizacija
- Automatski prijenos salda za slijedeću godinu
- Svi izvještaji direktno u Fininim Excel obrascima

>> više informacija

   

I) OSTALO

-   Nalozi Hub3A, konsignacije
- Obračun kamata
- Putni nalozi, kilometraža za loco vožnju
- Blagajničko poslovanje
- Fakturiranje knjigovodstvenih usluga
- Knjiga poslovnih udjela
- Obračun trošarina
- Izrada naloga za plaćanje obveza (hub1-1)
- Leksikon firmi, roba, uslaga, osoba za kontakt

>> više informacija

 

J) IM-POS i ePorezna

-   Direktno popunjavanje svih obrazaca za ePoreznu iz programa (XML)

-  Fiskalizacija računa

>> više informacija

K) IM-POS i FINA

- Direktno popunjavanje svih izvještaja u Finine Excel obrasce kako za poduzetnike    tako i za neprofitne organizacije te za eRegos.

>> više informacija

 

L) DRUGI FORMATI IZVJEŠTAJA

 Svi ispisi se mogu direktno iz programa dobiti u 3 druga formata:
- PDF (Adobe Acrobat)
- RTF (MS Word)
- XLS (MS Excel)

>> više informacija

 

M) OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

- Otkupni blok
- Blagajnički dnevnik
- AZO izvještaj
- Obrazac JOPPD
- HUB nalozi za porez i prirez

>> više informacija


Copyright 2006 ©. All rights reserved.